WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"HOSPICJUM"

www.hospicjum-wlodawa.pl

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
NA WYPOSAŻENIE
NOWEGO HOSPICJUM

O towarzystwie Wolontariat Hospicjum stacjonarne Hospicjum domowe Opieka hospicyjna Sprawozdania finansowe
KRS: 0000181031
Nr konta bankowego
68 1500 1373 1213 7003 8391 0000

WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"HOSPICJUM"

www.hospicjum-wlodawa.pl

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
NA WYPOSAŻENIE
NOWEGO HOSPICJUM

O towarzystwie Wolontariat Hospicjum stacjonarne Hospicjum domowe Opieka hospicyjna Sprawozdania finansowe
KRS: 0000181031
Nr konta bankowego 68 1500 1373 1213 7003 8391 0000

WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"HOSPICJUM"

www.hospicjum-wlodawa.pl

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
NA WYPOSAŻENIE
NOWEGO HOSPICJUM

O towarzystwie Wolontariat Hospicjum stacjonarne Hospicjum domowe Opieka hospicyjna Sprawozdania finansowe
KRS: 0000181031
Nr konta bankowego 68 1500 1373 1213 7003 8391 0000
A+ A- A Wysoki kontrast
Kontynuacja budowy Hospicjum 2018-2019

Prace przy budowie Domu Hospicyjnego we Włodawie przy ul. Pancerniaków 3 -5 ponownie ruszyły pod koniec 2018 roku.

W grudniu 2018 rozpoczęto prace ziemne wewnątrz budynku, wykopy pod kanalizację, położono całą instalację kanalizacyjną łącznie z wyjściami do studzienek, wykonano również przyłącze do sieci miejskiej. Przygotowano podłoże wewnątrz budynku i wykonano podkład betonowy tzw. chudy beton oraz wstawiono okna.

Z powodu spadku temperatury prace przerwano. W lutym 2019 roku zamontowano konstrukcję metalową i podwieszono strop. Postawiono ścianki działowe i przygotowano budynek do montażu instalacji elektrycznej, przywoławczej, informatycznej. Prace zostały wykonane w ciągu miesiąca, zamontowano tablice rozdzielcze oraz przygotowano pomieszczenie do montażu serwerowni.

Wykonano przyłącze wodociągowe i zamontowano licznik zimnej wody w pomieszczeniu technicznym, zamontowano również hydrant pożarowy. Ujęcie wodne było niezbędne do rozpoczęcia tynkowania ścian wewnętrznych. W maju przy sprzyjającej pogodzie rozpoczęto maszynowe tynki wewnętrzne, tynkowanie zakończono w lipcu.

W międzyczasie położono instalację wentylacyjną wraz z ujęciem powietrza oraz wykonano pomieszczenie na poddaszu niezbędne do zamontowania rekuperatorów.

W połowie lipca 2019 roku rozpoczęto w pomieszczeniach prace montażowe instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji przeciwpożarowej do dwóch hydrantów pożarowych oraz centralnego ogrzewania łącznie z położeniem izolacji w postaci foli budowlanej i styropianu podłogowego. Zakończenie prac nastąpiło z końcem sierpnia.

W pierwszej połowie września położono posadzki we wszystkich pomieszczeniach oraz wstawiono parapety wewnętrzne pod oknami.

W pierwszych dniach października rozpoczęto prace przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynku styropianem, obróbce okien, położeniu siatki oraz przygotowaniu podłoża do tynkowania tynkiem strukturalnym.

Pod koniec października zamontowano drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeciwpożarowe oraz wewnętrzne aluminiowe, wszystkie z szybami bezpiecznymi.

W połowie listopada 2019 roku wykonano ocieplenie stropu oraz wieńców, zakryto część instalacji wentylacyjnej na poddaszu. Na koniec listopada uporządkowano plac wokół budynku Domu Hospicyjnego, wywieziono zalegający gruz oraz odpady budowlane. W pierwszych dniach grudnia podłączono instalację odgromową oraz wykonano przyłącze energetyczne do budynku.

Na tym zakończono prace w 2019 r.
 

Darowizna

Wesprzyj działalność Hospicjum poprzez wpłatę on-line

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, ul. Pancerniaków 3

Numer konta: 68 1500 1373 1213 7003 8391 0000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.

Regulamin przekazywania darowizn